โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา :

Link

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์ : รอบรั้วฟ้าขาว

ITA Online 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

โรงเรียนบ้านป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2566ข่าวการศึกษา

Pasangngam Channal

ติดต่อเรา 

FacebookYouTubeLink